Blago Foundation 

De Blago foundation is een liefdadigheidsinstelling in Oekraïne met een sociaal huis, verschillende magazijnen en twee gemeenschapscentra. De Blago foundation houdt ook toezicht op 8 kinderruimtes en opvanghuizen voor migranten en organiseert daar educatieve en amusementsactiviteiten voor kinderen en hun moeders. De vrijwilligers van de Blago Foundation helpen mensen die hebben geleden onder de oorlog of zijn gevlucht voor bombardementen en ze zorgen voor burgers die het risico lopen hiv of tbc op te lopen. Ook zorgen ze voor bedlegerige ouderen en geven hulp door bijvoorbeeld hygiëne producten te verstrekken. De Blago Foundation wordt bijgestaan door diverse professionele ondersteuners en begeleiders.  

Sinds het begin van de oorlog heeft de Blago Foundation een farmaceutisch magazijn georganiseerd. In de eerste maanden van de oorlog werden medicijnen overgebracht naar ziekenhuizen in Kharkov en naar mensen die in kelders zaten of in de metro woonden. In de zomer van 2022 kwamen meer medicijnen en medische hulpmiddelen beschikbaar. Dat gaf vrijwilligers de mogelijkheid om met een team van 30 vrijwilligers meer medicijnen te sturen naar de frontliniedorpen en steden in de regio’s Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk en Kherson. Apotheken en ziekenhuizen in deze regio’s en steden waren en zijn deels of volledig beschadigd of functioneren niet meer voldoende door de voortdurende beschietingen.  

In de regio van Kharkiv levert de Blago Foundation de meeste medicijnen aan lokale medische centra en artsen. Ook worden medicijnen uitgedeeld aan mensen tijdens spreekuren van artsen in mobiele poliklinieken en er rijden kleine bussen met artsen en vrijwilligers naar dorpen waar geen lokale dokters en medische zorg zijn.